اخبار تازه :
 
سنسور (OPUS(uv,uv-visقابلیت پایش پارامترهای  نیتریت . نیترات . BODو CODو TOCبطور همزمان تنها با یک سنسور
ساختار محکم در برابر خوردگی
منبع تابش پایدار با طول عمر بالا
تصحیح  مزاحمت کدورت در اندازه گیری
امکان نصب تا عمق 300 متری
امکان کالیبراسیو برای پارامترهایی مانند HS, TDSAوهیومیک اسید و فنول
مطابق با استانداردهای اندازه گیری:
استاندارد :DIN38404-2005
استاندارد : STD.M 4500-NO3-B


شاخه مطلب  
اخبار سایت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها

ابزار هدایت به بالای صفحه