اخبار تازه :
 
پایش آنلاین کیفی آب و فاضلاببا توجه الزامات زیست محیطی در خصوص مانیتورینگ آنلاین پساب های خروجی  از واحدهای صنعتی  و  ارسال اطلاعات  اندازه گیری به محیط زیست . این شرکت آمادگی دارد تا با واحدهای صنعتی  در خصوص اجرای پروزه های  آنلاین مانیتوریگ  همکاری نماید.
عمده پارامترهای قابل اندازه گیری توسط سیستم های آنلاین عبارتنداز : BOD. COD.  TDS. TSS. ECو  کدورت . نیترات و نیتریت . فسفات و آمونیاک و آلودگی نفتی می باشد 


شاخه مطلب  
اخبار سایت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها

ابزار هدایت به بالای صفحه